top of page

ØSTRE HOLMEN GÅRD

Prosjekt: Ombygging  i ulike år, hovedhus med nytt tilbygg,, ny garasje, ombygging av låve

Sted: Oslo

Status: Hovedhus med tilbygg ferdigstilt i 2011, låven i 2017 og 2023.

bottom of page